Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Čarodějnice a stavění Máje
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
výlet Lipno 2024
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
Dětský den
2
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpady

Odpady

Pravidla odpadového hospodářství v obci Dvory nad Lužnicí

I) Pravidla pro vydávání známek na popelnice u fyzických osob:

Doporučená pravidla pro vydávání známek na nádoby pro komunální odpad od roku 2023

1) Nádoba na rodinný dům/byt (s trvale hlášenými obyvateli) pro komunální odpad 110/120 l:

Pro stanovení přiměřeného počtu nádob je počítáno s průměrnou produkcí cca 25 litrů odpadů na osobu a týden. Údaj 28 litrů na osobu a týden je statistický údaj, běžně používaný při výpočtu a jinými obcemi a městy. Jedná se o množství odpadů, které by se mohlo ve sběrné nádobě vyskytnout po vytřídění tříděných složek (papír, sklo, plast, nápojový karton aj.) a dále po vytřídění nebezpečných složek. Z výše uvedeného vyplývá, že 1 sběrná nádoba o velikost 110 nebo 120 l postačí pro čtyřčlennou rodinu x 25 litrů odpadu = 100 l odpadu).

Z výše uvedených poměrů vycházíme jedna známka na 3 osoby v domácnosti. Domácnosti, kde je 4 až 6 osob mají nárok na dvě známky – automaticky obdrží jednu, druhou na vyžádání.

Pokud bude chtít občan uplatnit nárok na větší počet známek nad rámec, který byl zde popsán, bude muset podat písemnou žádost, kde uvede důvody, proč chce větší množství nádob na odpad. Pravidla s nastavují, že bude moci být vydána pouze jedna známka nad rámec pravidel v celkové ceně 1.000,- Kč.

2) Stavba k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:

Majitel nemovitosti obdrží po úhradě poplatku 1 známku na komunální odpad.

3) Velikost nádoby na komunální odpad:

Předpokládáme, že drtivá většina nádob je o objemu 110/120 l. Občané, kteří používají nádobu o objemu 240 l tuto skutečnost nahlásí na obecním úřadě. Jedna nádoba o objemu 240 l je ekvivalentem 2 nádob 100/120 l, tzn. měla by být pouze v domácnostech se 4 a více trvale hlášenými osobami. Ostatní případy se budou řešit individuálně.

Trvale hlášení obyvatelé Počet známek na nemovitosti pro komunální odpad
0 (chata, chalupa apod.) 1
1-3 1
4-6 2
7 a více 3

4) Cena

Cena komunálního odpadu je nastavena pro rok 2023 unesením č.21 Zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí ze dne 15.12.2022 na 550 Kč, jako dodatek k vyhlášce č.2/2021 ze dne 16.12.2021.

II) Pravidla odpadového hospodářství pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající

Ceník za zapojení do systému pro nakládání s komunálním odpadem na základě Smlouvy mezi obcí Dvory nad Lužnicí a původcem podle § 17 odst. 4 zákona o odpadech od 1. 1. 2020 pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající:

Kategorie - Popelnice Cena (vč. DPH) Komentář
Poplenice 110 (120) l 1.200,- Základní cena za připojení k systému na směsný komunální odpad o objemu 110 (120) l – 1x týdně za jednu známku. V případě pořízen více známek se částka násobí jejich počtem.
Popelnice 240 l 2.400,- Základní cena za připojení k systému na směsný komunální odpad o objemu 240 l – 1x týdně za jednu známku. V případě pořízen více známek se částka násobí jejich počtem.
Kategorie - Biodpad Cena (vč. DPH) Komentář
Biodpad 500,-  
Kategorie - Kontejnery Cena (vč. DPH) Komentář
Kontejnery – tříděný odpad 1.000,- Cena za připojení se k využití nádob tříděný odpad (sklo, papír, plast, jedlé oleje a tuky, kovy)
Kontejnery na odpad 660 l 6.000,- Základní cena za připojení k systému na směsný komunální odpad o objemu 660 l – 1x týdně za jednu známku. V případě pořízen více známek se částka násobí jejich počtem.
Kontejnery na odpad 770 l 7.000,- Základní cena za připojení k systému na směsný komunální odpad o objemu 770 l – 1x týdně za jednu známku. V případě pořízen více známek se částka násobí jejich počtem.
Kontejnery na odpad 1100 l 8.000,- Základní cena za připojení k systému na směsný komunální odpad o objemu 1100 l – 1x týdně za jednu známku. V případě pořízení více známek se částka násobí jejich počtem.

V Dvory nad Lužnicí dne 22.12.2022