Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1
Dětský den
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Evidence obyvatel > Poskytnutí údajů z informačního systému

Poskytnutí údajů z informačního systému

V souladu s ustanovením § 8 odst. 3 a 4 zákona o evidenci obyvatel poskytuje Ministerstvo vnitra nebo krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností    a ohlašovny územního obvodu místa trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel k osobě žadatele. Zažádat o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel starší 15 let (údaje o osvojení lze poskytnout až po dovršení 18  let), za obyvatele mladšího 15  let a za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena, zákonný zástupce. O poskytnutí může rovněž požádat člen domácnosti, nebo společně s žadatelem podpůrce na základě smlouvy o nápomoci, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel musí mít písemnou podobu (k jejímu podání lze využít tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“, dostupný u orgánů příslušných k poskytování údajů), a musí obsahovat:

  1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  2. rodné číslo,
  3. číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta,
  4. adresa místa trvalého pobytu občana nebo místa pobytu cizince.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem - tato povinnost neplatí, pokud žadatel předloží doklad totožnosti a žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Žádost lze podat také elektronicky na formuláři, který žadatel po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel podléhá zpoplatnění ve výši 50 Kč za jednu stranu.