Vítejte na oficiálníchwebových stránkách obce

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Dvory nad Lužnicí

2. Důvod a způsob založení

Obec Dvory nad Lužnicí (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena v roce 1.7.1990 ze zákona  367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna
Hasiči

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Dvory nad Lužnicí
  Dvory nad Lužnicí  63
  378 08  Dvory nad Lužnicí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Dvory nad Lužnicí
  Dvory nad Lužnicí  63
  378 08  Dvory nad Lužnicí

 • 4.3 Úřední hodiny

 • PO - 7 - 15 (11.30 - 12.00 polední pauza)
 • ÚT - 7 - 15  (neúřední hodiny)
 • ST - 7 - 15  (11.30 - 12.00 polední pauza)
 • ČT - 7 - 12 (neúřední hodiny) 12 - 19 úřední hodiny + starosta a místostarosta
 • PÁ - 7 - 13
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 384 784 055
  mobilní telefon: 776 191 233 - starosta

 • 4.5 Čísla faxu

  není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.obecdvory.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

   info@obecdvory.cz  - Obecní úřad 
   starosta@obecdvory.cz  - starosta obce

 • 4.9 ID datové schránky

  uz2ayqx

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: Česká spořitelna a.s. číslo účtu   0603154359/0800

6. IČ

00477001

7. DIČ

Obec není plátcem DPH 

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- *Výroční zpráva za rok 2011 (verze pdf a doc)*
- *Výroční zpráva za rok 2010 (verze pdf a doc)*
- *Výroční zpráva za rok 2009 (verze pdf a doc)*

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

*Nebyly zatím žádné informace požadovány.*

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: