Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
svoz bio odpadu od 29.3.2024
30 31
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Dvory nad Lužnicí

2. Důvod a způsob založení

Obec Dvory nad Lužnicí (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna
Hasiči

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Dvory nad Lužnicí
  Dvory nad Lužnicí  63
  378 08  Dvory nad Lužnicí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Dvory nad Lužnicí
  Dvory nad Lužnicí  63
  378 08  Dvory nad Lužnicí

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 384 784 055
  mobilní telefon: 776 191 233 - starosta

  4.5 Adresa internetové stránky

  https://www.obecdvory.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Dvory nad Lužnicí
  Dvory nad Lužnicí  63
  378 08  Dvory nad Lužnicí

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

   info@obecdvory.cz - Obecní úřad 
   starosta@obecdvory.cz - starosta obce

 • 4.8 Datová schránka

  uz2ayqx

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: Česká spořitelna a.s.: 0603154359/0800

6. IČO

00477001

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  *V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.*

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Výroční zpráva za rok 2021 není k dispozici
 • Výroční zpráva za rok 2022 není k dispozici