Vítejte na oficiálníchwebových stránkách obce

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

hlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Název vyhlášky

Účinnost

 

OZV 1 2016 o nočním klidu

 

 21.11.2016

OZV 2/2014 zákaz provozování prostituce  24.4.2014
OZV 1/2014 zákaz provozování VHP,..  24.4.2014
Obecně závazná vyhláška č.2.2020 o místním poplatku ze psů, evidenci označených psů a jejich chovatelů.pdf

 20.7.2020

 

 Obecně závazná vyhláška č.1.2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy komunálního odpadu.pdf                      1.6.2020

 Veřejná vyhláška_daň z nemovitých věcí 2021.pdf

 

OZV_č.1_2021 - Kulturní akce.pdf

OZV_č.2_2021_Komunální odpad.pdf

 

OZV_1_2022_O místním poplatku z pobytu.pdf

OZV_2_2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

OZV_3_2022 Tržní řád.pdf

Řád pohřebiště 2023.pdf