Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
spolupráce s ČEVAK
25 26
prodej raných brambor - 26.6.2024
27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Evidence obyvatel > Zrušení trvalého pobytu

Zrušení trvalého pobytu

Ve správním řízení, v němž lze zrušit údaj o trvalém pobytu na návrh oprávněné osoby (např. vlastník objektu nebo jeho vymezené části) občanovi, kterému zaniklo užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části a občan objekt nebo jeho vymezenou část neužívá, se postupuje v souladu s ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“). Navrhovatel je povinen existenci zániku užívacího práva a neužívání objektu v řízení prokázat. Všechny podmínky musejí být splněny současně.

Důležité informace:

Požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu lze pouze osobě, která na dané adrese již nebydlí.

Nelze požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu ke své osobě. Tento údaj je změněn pouze přihlášením na novou adresu trvalého bydliště.

Žádost podává oprávněná osoba, která je držitelem nájemní smlouvy k danému objektu nebo vlastníkem tohoto objektu (nemovitosti). Žadatel doloží a prokáže ve správním řízení splnění zákonných podmínek pro vyhovění jeho žádosti. V žádosti se uvedou údaje o žadateli a osobě, jíž má být údaj zrušen. Další údaje viz. formulář žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby.

Oprávněná osoba dokládá:

  • rozhodnutí soudu o zbavení užívacího práva k bytu (nebo objektu) osoby, jíž má být údaj zrušen
  • ukončení nájemní smlouvy, předávací protokol k bytu
  • u rozvedených manželů rozvodový rozsudek, dohodu o dalším užívání bytu pro dobu po rozvodu.
  • u družstev výpis z obchodního rejstříku
  • popř. rozsudek o vyklizení bytu nebo vyrozumění o vyklizení bytu apod.
  • vlastník nemovitosti nedokládá své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí
  • popřípadě jiné dokumenty dokazující neužívání nemovitosti

Dále žadatel uvede současnou adresu pobytu osoby, které chce zrušit údaj o trvalém bydlišti, nebo její doručovací adresu anebo oznámí jiný kontakt či údaj, že mu není současná adresa známa.

Doklady, které nelze ověřit správním orgánem ve veřejné databázi, nebo z vlastních zdrojů, se předkládají úředně ověřené.

V tomto správním řízení se postupuje  dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Žádost není zpoplatněna. Lhůta pro vyřízení je 60 dnů, v případě omluv účastníků řízení z jednání se lhůta přiměřeně prodlužuje. V případě potřeby vyzve správní orgán žadatele k doplnění jeho žádosti, nebo jej předvolá k ústnímu řízení a vyjádření do protokolu.

Neurčí-li si občan novou adresu trvalého pobytu, je mu přidělena adresa ohlašovny, na které byl trvalý pobyt ve správním řízení zrušen.

Od 1.1.2016 je vybírán správní poplatek 100,- Kč za každou osobu /podání žádosti/ zákon č. 643/2004 Sb.o správních poplatcích.